tertuasin.ru

Особливості часової перспективи у підлітків з дитячих будинків

Психологічний час в цілому і тимчасова перспектива особистості зокрема в даний час є активно вивчаються категоріями. Актуальність дослідження даних феноменів випливає з сучасної суперечливої ситуації, що склалася в нашому суспільстві. За останні десятиліття відбулася зміна звичного укладу і нові економічні відносини, які тягнуть за собою зміни у відносинах з часом.

Особливості часової перспективи у підлітків

Метою роботи виступало дослідження особливостей часової перспективи у підлітків з дитячих будинків. Проблема часової перспективи досить широко представлена в зарубіжних дослідженнях. Тимчасова перспектива, як бачення індивідом свого майбутнього і минулого в своєму теперішньому була висвітлена в теорії Курта Левіна. Ф. Зімбардо і його колегами тимчасова перспектива розглянута, як основний аспект у побудові психологічного часу. Дж. Нюттен розкриває когнітивний компонент тимчасової перспективи.

У вітчизняній психології тимчасова перспектива в складі життєвої перспективи особистості розглянута К. А. Абульхановой-Славської. Причинно-цільова концепція часової перспективи розроблена Е. І. Головахою, А. А. Кроніком. Т. Н. Березина розвиває думку про взаємовплив таких аспектів часової перспективи, як минуле, сьогодення і майбутнє. А. М. Прихожан, Н. Н. Толстих розглядали особливості ставлення до майбутнього у підлітків, позбавлених батьківського піклування, а особливості часової перспективи як цілісного феномена у підлітків з дитячих будинків є маловивченим аспектом.

Емпіричне дослідження особливостей часової перспективи у підлітків з дитячих будинків та їхніх однолітків із сімей було проведено нами в 2010 р на базі Військово-антоновського дитячого будинку (40 підлітків 12-17лет) і школи-гімназії № 66 (36 підлітків того ж віку) в Киргизькій Республіці. У дослідженні використовувалися наступні методики: опитувальник ZTPI Ф. Зімбардо, інтегративний тест тривожності А. П. Бізюк, Л. І. Вассерман, Б. В. Іовлева, проективна методика "образ мети" Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва, проективна методика автопортрет , колірної тест відносин Е.Ф. Бажина, А. М. Еткинда. За результатами дослідження були отримані наступні результати.

Для підлітків з дитячого будинку більш характерно фаталістичне ставлення до свого справжнього: високий рівень ситуативної та особистісної тривожності, емоційного дискомфорту і тривожної оцінки перспективи.

Кореляційний аналіз показав, що високі показники тривожності пов`язані з негативним ставленням до свого минулого. Для підлітків з дитячого будинку по відношенню до минулого характерні високі показники депресії, а для підлітків зі звичайних шкіл - прагнення захистити себе від спогадів про минуле і почуття, що минуле ніяк не залежить від самих підлітків, а залежить від оточуючих людей і обставин.

По відношенню до цього для підлітків, позбавлених батьківського піклування, характерні агресивність, депресія і відчуття залежності від навколишніх людей і обставин. Стосовно майбутнього підліткам зі звичайних шкіл більш характерні страхи і агресивність, відчуття, що майбутнє залежить не від них самих, а від оточуючих людей і обставин. Образ мети у підлітків з дитячих будинків пов`язаний з потребою в любові і прийнятті, підлітки з дитячих будинків схильні ставити перед собою незначні мети, вважаючи і їх важкодосяжним.

Махіева Л. X.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі
Робосекс як неминуча перспективаРобосекс як неминуча перспектива
Тимчасова пломба з миш`якомТимчасова пломба з миш`яком
Стовбурові клітини: які перспективи?Стовбурові клітини: які перспективи?
Новий препарат усуває симптоми псоріазуНовий препарат усуває симптоми псоріазу
Тимчасова пломбаТимчасова пломба
Перспектива психіатрії пізнього віку, молекулярної біології і молекулярної генетики - психіатрія…Перспектива психіатрії пізнього віку, молекулярної біології і молекулярної генетики - психіатрія…
Чим відрізняється тимчасова реєстрація від постійної?Чим відрізняється тимчасова реєстрація від постійної?
Порівняльний аналіз рівня розвитку соціального інтелектуПорівняльний аналіз рівня розвитку соціального інтелекту
Базові категорії психологіїБазові категорії психології
«Псі-феномени» і перспективи розширення предметної області психології«Псі-феномени» і перспективи розширення предметної області психології
» » Особливості часової перспективи у підлітків з дитячих будинків
© 2017 tertuasin.ru